یو پی اس آزمایشگاهی

سیستم های یو پی اس آزمایشگاهی یا استابلایزر آزمایشگاهی ( سیستم های تامین برق غیر منقطع آزمایشگاهی ) به منظور فراهم سازی برق تمیز ، غیر منقطع ، شایسته شده به شکل دقیقی برای ابزار آزمایشگاهی طراحی شده اند .