آمونیوم | خرید آمونیوم | فروش آمونیوم

کاتیون آمونیوم یک یون چند اتمی با بار مثبت و فرمول شیمیایی NH+4 است . شکل گیری آن توسط پروتون دار شدن آمونیاک ( NH3 ) صورت می گیرد