مواد شیمیایی BDH

کمپانی B.Tech. که تولید کننده مواد شیمیایی BDH است از خیلی قبل رویای آقای نارندرا پاندیا بوده است که شغل او یک کارشناس فنی بود، او نیاز رو…

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام