بوته چینی

یک بوته چینی یک قطعه ی فنجانی شکل از اقلام مصرفی آزمایشگاهی است که برای قرار دادن ترکیبات شیمیایی در آن زمانی که تحت گرمای بسیار بالا قرار می گیرند ، استفاده می شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام