بوته چینی

یک بوته چینی یک قطعه ی فنجانی شکل از اقلام مصرفی آزمایشگاهی است که برای قرار دادن ترکیبات شیمیایی در آن زمانی که تحت گرمای بسیار بالا قرار می گیرند ، استفاده می شود.