ماسک فیلتر دار

طبق قوانین NIOSH در رابطه با تایید نقش حفاظتی ماسک های تنفسی عبارت ” N95 ” ( ماسک N95 ) برای اشاره به یک ماسک فیلتر دار استفاده می شود، نه یک ماسک تنفسی…

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام