محیط کشت | خرید محیط کشت | فروش محیط کشت

محیط کشت باکتری یک مایع یا ژلی است که برای حمایت از رشد سلول ها یا میکرو ارگانیسم ها یا گیاهان کوچک نظیر خزه Physcomitrella patens تخصیص می یابد…