ماسک تنفسی

ماسک تنفسی وسیله ای است که برای محافظت کردن از فردی که آن را بر روی دهان خود قرار داده در برابر مواد آلوده و گرد غبار ها استفاده می شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام