مواد شیمیایی مرک

مواد شیمیایی مرک یکی از معروف ترین برنده های مواد شیمایی در جهان می باشد، شرکت سازنده ی این مواد یکی از قدیمی ترین شرکت های شیمیایی و دارویی جهان است.