سولفات جیوه | خرید سولفات جیوه | فروش سولفات جیوه

سولفات جیوه ( II ) که به صورت متداول سولفات مرکوری نامیده می شود ، یک ترکیب شیمیایی با فرمول HgSO4 است