متیلن بلو | خرید متیلن بلو | فروش متیلن بلو

متیلن بلو که با نام متیل تیونینیوم کلرید نیز شناخته می شود ، کاربرد های زیادی در شیمی و زیست ش