لامپ میکروسکوپ

لامپ میکروسکوپ دارای انواع خاصی می باشد از جمله تنگستنی و رسته ای.