لامپ میکروسکوپ

لامپ میکروسکوپ دارای انواع خاصی می باشد از جمله تنگستنی و رسته ای.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام