اسلاید میکروسکوپ

اسلاید یک قطعه شیشه ای نازک است که برای نگهداری از اشیاء برای بررسی به یک میکروسکوپ. رایج ترین اسلاید ها اسلاید ساده است.