اسلاید میکروسکوپ

اسلاید یک قطعه شیشه ای نازک است که برای نگهداری از اشیاء برای بررسی به یک میکروسکوپ. رایج ترین اسلاید ها اسلاید ساده است.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام