اقلام مصرفی آزمایشگاه به طور کلی به تمامی اقلام و محصولاتی در آزمایشگاه گفته می شوند که پس از یک یا چند بار استفاده مصرف می شوند و پس از مدتی تمام می شوند و باید مجددا شارژ یا جایگزین شوند

اقلام مصرفی آزمایشگاه انواع بسیار متنوعی از محصولات را شامل می شوند که این طیف محصولات شامل اقلامی از قبیل کاغذ صافی ، کاغذ PH ، پتری دیش ، مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، کیت آزمایشگاهی ،لام و لامل میکروسکوپ ، تیغ میکروتوم ، شناساگر ها ، ماسک و دستکش و تجهیزات ایمنی ، ظروف یکبار مصرف و … می باشند

می 9, 2015
محلول های حجم سنجی

تیترازول | محلول استاندارد | خرید تیترازول | فروش تیترازول

آنالیزهای تیتراسیون (تعیین عیار) درست و موثق به محلول های حجم سنجی مجاز از جمله تیترازول و به دقت تنظیم شده نیاز دارد. مرک میلی پور یک نمونه از محلول های تیترانت مناسب برای تعداد زیادی آزمایشها را ارایه می دهد.
می 6, 2015
شناساگرهای PH

شناساگر پی اچ | معرف PH | خرید شناساگر PH | فروش شناساگر PH

اندیکاتور یا معرف یا شناساگر ماده ای است که حالت یک ماده را (اسید یا قلیایی) ظاهر می کند و یا پایان یک واکنش را نشان می دهد.
فوریه 26, 2015
لامل

لامل میکروسکوپ | لامل آزمایشگاهی | خرید لامل میکروسکوپ | فروش لامل میکروسکوپ

لامل میکروسکوپ یک صفحه ی نازک تخت از مواد شفاف (مانند شیشه) با ضخامت متر از یک میلیمتر و عرض حدود 20 میلیمتر و در شکل های مستطیلی ، مربعی و دایره ای می باشد که برای دادن یک نمونه زیر میکروسکوپ روی نمونه ی ریخته شدن روی لام میکروسکوپ قرار می گیرد.
فوریه 26, 2015
کاغذ صافی گرد

کاغذ صافی یا کاغذ فیلتر آزمایشگاهی | خرید کاغذ صافی | فروش کاغذ صافی

کاغذ صافی اصلی ترین وسیله در هر آزمایشگاه برای جداسازی و فیلتراسیون محلول ها به حساب می آید ، این کاغذها دارای انواع مختلفی در گرید های متنوع برای کاربرد های گوناگون می باشند که هر یک دارای خواص مخصوص به خود می باشند.
فوریه 26, 2015
کاغذ PH

کاغذ PH | کاغذ پ هاش | کاغذ پی اچ | خرید کاغذ PH | فروش کاغذ PH | کاغذ تورنسل | کاغذ لیتموس

کاغذ PH یا کاغذ تورنسل ( کاغذ پی اچ ) یکی از مواد شناساگر برای سنجش اسید و باز در آزمایشگاه است، کاغذ PH برای اندازه گیری درجه اسیدی یا بازی بودن محلولها و مایعات به کار می رود. PH یک محلول، پارامتری برای نمایش میزان غلظت یون H+ در محلول هاست و این عدد می تواند از  0 تا […]