اقلام مصرفی آزمایشگاه به طور کلی به تمامی اقلام و محصولاتی در آزمایشگاه گفته می شوند که پس از یک یا چند بار استفاده مصرف می شوند و پس از مدتی تمام می شوند و باید مجددا شارژ یا جایگزین شوند

اقلام مصرفی آزمایشگاه انواع بسیار متنوعی از محصولات را شامل می شوند که این طیف محصولات شامل اقلامی از قبیل کاغذ صافی ، کاغذ PH ، پتری دیش ، مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، کیت آزمایشگاهی ،لام و لامل میکروسکوپ ، تیغ میکروتوم ، شناساگر ها ، ماسک و دستکش و تجهیزات ایمنی ، ظروف یکبار مصرف و … می باشند

ژانویه 2, 2016
کلرید مس

کلرید مس | کلرید مس مرک | کلرور مس | خرید کلرید مس | فروش کلرید مس

کلرید مس ( II ) یک ترکیب شیمیایی با فرمول شیمیایی CuCl2 است . کلرید مس یک جامد قهوه ای رنگ روشن است که به آهستگی رطوبت را جذب می کند تا یک دهیدرات آبی – سبز رنگ را تشکیل دهد . کلرید های مس از متداول ترین ترکیبات مس ، پس از سولفات مس ، هستند . ترکیب شیمیایی […]
ژانویه 2, 2016

استیک اسید | فروش استیک اسید | خرید استیک اسید

استیک اسید ، که در شکل قراردادی خود اسید اتانوئیک نامیده می شود ، یک ترکیب آلی است که فرمول شیمیایی آن در متون علمی CH3COOH است ( این اسید در قالب فرمول های شیمیایی CH3CO2 یا C2H4O2 نیز نوشته می شود ) . استیک اسید هنگامی که تحت فرآیند تقطیر قرار نمی گیرد یک مایع بی رنگ است که  […]
ژانویه 2, 2016

الکترولیت | فروش الکترولیت | خرید الکترولیت

الکترولیت را می شود ماده ای به شمار آورد که یک محلول هدایت الکتریکی به هنگام حل شدن در یک حلال قطبی ، به عنوان نمونه آب ، تولید می کند . الکترولیت حل شده به کاتیون و آنیون ها جدا می شود که به شکل یک نواخت در میان حلال پخش می شود . از دید الکتریکی ، چنین […]
ژانویه 2, 2016

فسفریک اسید | فسفریک اسید مرک | فروش فسفریک اسید | خرید فسفریک اسید

فسفریک اسید ( که به نام های ارتو فسفریک اسید یا فسفریک ( V ) اسید نیز در بین عموم و جوامع علمی شناخته شده است ) یک اسید معدنی است که به صورت فرمول شیمیایی H3PO4 نوشته می شود . ارتو فسفریک اسید اشاره به فسفریک اسید دارد که نام IUPAC این ترکیب است . پیشوند ارتو برای تفکیک  […]
ژانویه 2, 2016

آمونیاک آزمایشگاهی | آمونیاک مرک | فروش آمونیاک | خرید آمونیاک

آمونیاک یا azane ترکیبی است که از نیتروژن و هیدروژن تشکیل شده و فرمول آن NH3 است . این ماده گازی بی رنگ با بوی تیز مشخصی است . این ترکیب به شکل آشکاری در نیاز های تغذیه ای ارگانیسم های زمینی نقش دارد که این امر به واسطه ی به کارگیری آن در قالب یک پیش ماده برای غذا […]
ژانویه 2, 2016

آب اکسیژنه | هیدروژن پراکسید | آب اکسیژنه مرک | فروش آب اکسیژنه | خرید آب اکسیژنه

آب ژاول یا آب اکسیژنه ترکیبی با فرمول شیمیایی H2O2 است . در خالص ترین فرم خود آب اکسیژنه مایعی بدون رنگ و اندکی چسبناک تر در مقایسه با آب است ، گرچه به علت های ایمنی از آن اغلب اوقات به عنوان یک محلول آبی استفاده می شود . آب اکسیژنه ساده ترین پروکسید موجود است ( یک ترکیب دارای […]
ژانویه 2, 2016

بنزن آزمایشگاهی | بنزن مرک | فروش بنزن | خرید بنزن

بنزن یک ترکیب شیمیایی آلی مهم با فرمول شیمیایی C6H6 به شمار می رود . این مولکول از 6 اتم کربن متصل به هم در یک حلقه با یک اتم هیدروژن متصل به هر کدام از آن ها ، شکل گرفته است . به این علت که تنها یک اتم کربن و هیدروژن در اختیار دارد ، از آن به […]
ژانویه 2, 2016

بوتانول آزمایشگاهی | بوتانول مرک | فروش بوتانول | خرید بوتانول

بوتانول آزمایشگاهی ( که به نام بوتیل الکل نیز شناخته می شود ) یک الکل 4 کربنه با فرمول شیمیایی C4H9OH محسوب می شود که به شکل 4 ساختار ایزومری مشاهده می شود ، از یک الکل نوع یک زنجیره مستقیم تا یک الکل نوع سه زنجیره ای ، تمامی آن ها یک گروه ایزو بوتیل یا بوتیل متصل به یک […]
ژانویه 2, 2016

پروپانول آزمایشگاهی پروپانول | پروپانول مرک | فروش پروپانول | خرید پروپانول

1 – پروپانول یک الکل نوع یک محسوب می شود که فرمول CH3CH2CH2OH را دارد ( اغلب به شکل PrOH یا n-PrOH نشان داده می شود ) . این مایع بدون رگ بوده و هم چنین به عنوان propan-1-ol, 1-propyl alcohol, n-propyl alcohol و n-propanol شناخته شده است . پروپانول ایزومر ایزو پروپانول به شمار می رود . پروپانول آزمایشگاهی به شکل […]
ژانویه 2, 2016

کلروفرم آزمایشگاهی | کلروفرم مرک | فروش کلروفرم | خرید کلروفرم

کلروفرم ترکیبی آلی است که فرمول شیمیایی CHCl3 را دارد . کلروفرم یک مایع حجیم ، بدون رنگ ، با بوی شیرین است که به میزان زیادی در قالب یک پیش ماده برای PTFE و خنک کننده ها به وجود می آید ، ولی کاربرد دوم ( استفاده در خنک کننده ها ) رو به کاهش است . کلروفرم یکی […]