اقلام مصرفی آزمایشگاه به طور کلی به تمامی اقلام و محصولاتی در آزمایشگاه گفته می شوند که پس از یک یا چند بار استفاده مصرف می شوند و پس از مدتی تمام می شوند و باید مجددا شارژ یا جایگزین شوند

اقلام مصرفی آزمایشگاه انواع بسیار متنوعی از محصولات را شامل می شوند که این طیف محصولات شامل اقلامی از قبیل کاغذ صافی ، کاغذ PH ، پتری دیش ، مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، کیت آزمایشگاهی ،لام و لامل میکروسکوپ ، تیغ میکروتوم ، شناساگر ها ، ماسک و دستکش و تجهیزات ایمنی ، ظروف یکبار مصرف و … می باشند

ژانویه 2, 2016

سود سوز آور | سدیم هیدروکسید مرک | فروش سود سوز آور | خرید سود سوز آور

سود سوز آور یا سدیم هیدروکسید یک ترکیب معدنی محسوب می شود . این ترکیب معدنی به شکل جامد است ، رنگ سفیدی دارد و یک باز فلزی بسیار سوز آور و نمک قلیایی سدیم به شمار می رود که به انواع مختلف گلوله ای ، ورقه ای ، دانه ای و محلول های از پیش آماده شده در غلظت […]
ژانویه 2, 2016

استالدئید | استالدئید مرک | استالدهید مرک | خرید استالدئید | فروش استالدئید

استالدئید یا استالدهید ( نام سیستماتیک اتانال ) یک ترکیب آلی شیمیایی با فرمول شیمیایی CH3CHO است که اغلب اوقات به صورت مختصر MeCHO ( Me = متیل ) نامیده می شود . این ترکیب یکی از مهم ترین الدهید ها است ، که به صورت وسیعی در طبیعت و در مقیاس عظیمی در صنعت تولید می شود . استالدئید […]
ژانویه 2, 2016

استات پتاسیم آزمایشگاهی | خرید استات پتاسیم | فروش استات پتاسیم

استات پتاسیم (KCH3COO) نمک پتاسیوم اسید استیک است .     کاربرد های استات پتاسیم یخ زدایی از این نمک می توان به یک عنوان یک یخ زدا در عوض نمک های کلرید نظیر کلرید کلسیم یا کلرید منیزیم استفاده کرد . مزایای آن در مقایسه این است که بر روی خاک ها اثرات بی خطر تری دارد و بسیار […]
ژانویه 2, 2016

کالسین آزمایشگاهی یا کلسین | فروش کالسین | خرید کالسین آزمایشگاهی

کالسین یا کلسین که به نام های کمپلکس فلورسین ، فلورکسون نیز شناخته می شود یک رنگ فلورسانت به ترتیب با با طول موج های انتشار و برانگیختگی 495/515 نانومتر است و ظاهر کریستال های نارنجی رنگی را دارد . کالسین در غلظت های بالای 70 میلی مول نقش کاهش شدت فلورسانس را دارد و معمولا به عنوان نشانگری برای […]
ژانویه 2, 2016

دی متیل گلی اکسیم | فروش دی متیل گلی اکسیم | خرید دی متیل گلی اکسیم

دی متیل گلی اکسیم ترکیبی شیمیایی است که با فرمول CH3C(NOH)C(NOH)CH3 نشان داده می شود . مخفف این ترکیب برای شکل طبیعی اش dmgH2 و برای شکل آنیونی اش dmgH است که در آن H معادل هیدروژن می باشد . این جامد بدون رنگ مشتق دی اکسیم دی کتون بوتان 2-3 دیون ( که با نام دی استیل نیز شناخته […]
ژانویه 2, 2016

سولفانیلیک اسید آزمایشگاهی | فروش سولفانیلیک اسید | خرید سولفانیلیک اسید

سولفانیلیک اسید ( 4 – آمینو بنزن سولفونیک اسید ) یک جامد شفاف غیر سفید رنگ است که کاربرد هایی در آنالیز کمی یون های نیترات و نیتریت دارد . این اسید جامد به شکل زویتریون وجود داشته و معمولا نقطه ی جوش به شکل غیر معمولی بالا دارد .     کاربرد های سولفانیلیک اسید چون این ترکیب به […]
ژانویه 2, 2016

اکسین یا هیدروکسی کوئینولین| فروش اکسین | خرید اکسین

اکسین یا 8 – هیدروکسی کوئینولین  یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C9H7NO است . این ترکیب مشتقی از کوئینولین هتروسیکل به واسطه ی جایگزینی یک گروه OH بر روی کربن شماره ی 8 است . این ترکیب زرد رنگ شفاف استفاده ی تجاری زیادی ، گرچه تحت نام های متفاوتی ، دارد .     سنتز اکسین معمولا آماده […]
ژانویه 2, 2016

اکسید جیوه آزمایشگاهی | فروش اکسید جیوه | خرید اکسید جیوه

اکسید جیوه ( I ) یک اکسید فلزی غیر آلی با فرمول شیمیایی Hg2O است . پودری مشکی یا قهوه ای رنگ ، غیر محلول در آب ، سمی ولی بدون مزه یا بو است . از نظر شیمیایی غیر پایدار است و به اکسید جیوه ( II ) و فلز جیوه تبدیل می شود .     اکسید جیوه […]
ژانویه 2, 2016

اکسید منگنز آزمایشگاهی | فروش اکسید منگنز | خرید اکسید منگنز

اکسید منگنز ( VII ) ( هپتوکسید منگنز ) یک ترکیب معدنی با فرمول Mn2O7 است . این مایع فرار بسیار واکنش دهنده است و اغلب اوقات مورد بحث قرار می گیرد تا این که به عمد آماده شود . این ترکیب یک اکسید کننده ی خطرناک است و ابتدا در سال 1860 شرح داده شد . این ترکیب اسید […]
ژانویه 2, 2016

سولفات آمونیوم آهن | فروش سولفات آمونیوم آهن | خرید سولفات آمونیوم آهن

آمونیوم فریک سولفات یا سولفات آمونیوم آهن ،  NH4Fe(SO4)2·12 H2Oیا NH4[Fe(H2O)6](SO4)2·6 H2O که هم چنین به عنوان iron alum یا یک نمک دوگانه در کلاس alum ها شناخته می شود ، از ترکیبات با فرمول عمومی AB(SO4)2 · 12 H2O  تشکیل شده است . ظاهر آن به صورت کریستال های 8 ضلعی ضعیف بنفش رنگی است . بحث هایی در رابطه […]