پارافیلم

پارافیلم ماده ای هادی، قابل انعطاف، مقاوم به آب، بی بو، نیمه شفاف و ترمو پلاستیک است و استفاده از آن در اتوکلاو به دلیل ترموپلاستیکی بودن، امن نیست.