پتری دیش

پتری دیش یک ظرف در دار پلاستیکی یا شیشه ای با عمق کم است که زیست شناسان از آن برای محیط کشت سلول یا مواردی نظیر باکتری ها یا خزه های ریز استفاده می کنند…