برمید پتاسیم | خرید برمید پتاسیم | فروش برمید پتاسیم

برمید پتاسیم ( KBr ) یک نمک است که به مقدار زیادی به عنوان یک ضد تشنج و مسکن در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم استفاده می شده است