پیروگالول | خرید پیروگالول | فروش پیروگالول

پیروگالول یک ترکیب آلی با فرمول C6H3(OH)3 است . جامدی سفید رنگ گرچه به علت حساسیت آن نسبت به اکسیژن ، نمونه ها معمولا قهوه ای رنگ هستند