سیانید سدیم | خرید سیانید سدیم | فروش سیانید سدیم

سیانید سدیم یک ترکیب غیر آلی با فرمول NaCN است . جامدی سفید و حلال در آب است