استات اورانیل | استات اورانیل | استات اورانیل

استات اورانیل یا اورانیل استات (UO2(CH3COO)2·2H2O) نمک استات اورانیل و یک جامد بسیار شفاف ( کریستالی ) سبز – زرد رنگ است که از کریستال های لوزی شکل سبز – زرد رنگی تشکیل شده