بادسنج

بادسنج دستگاهی است که برای اندازه گیری سرعت باد استفاده می شود و یک ابزار متداول در هواشناسی است . این اصطلاح از کلمه ی anemos به معنای باد گرفته شده است.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام