بادسنج

بادسنج دستگاهی است که برای اندازه گیری سرعت باد استفاده می شود و یک ابزار متداول در هواشناسی است . این اصطلاح از کلمه ی anemos به معنای باد گرفته شده است.