چراغ بونزن

چراغ بونزن یک قطعه ی آزمایشگاهی متداول است که یک شعله ی باز گازی ایجاد می کند که از آن برای گرم کردن ، استریل کردن یا احتراق استفاده می شود.