چراغ بونزن

چراغ بونزن یک قطعه ی آزمایشگاهی متداول است که یک شعله ی باز گازی ایجاد می کند که از آن برای گرم کردن ، استریل کردن یا احتراق استفاده می شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام