کالیبراسیون عبارت است از مقایسه بین اندازه گیری ها – یک اندازه گیری صحیح در یک دستگاه تنظیم شده است و اندازه گیری دیگر تا جایی که ممکن است به شیوه ای مشابه با دستگاه دوم گرفته شده است. دستگاهی که دارای صحت شناخته شده است کالیبراتور یا استاندارد نامیده می شود. دستگاه دوم واحد تحت تست، دستگاه تست، یا هر کدام از نام های دیگری نامیده می شود که به دستگاه تحت کالیبراسیون داده می شود.

تعریف رسمی کالیبراسیون توسط انجمن بین المللی وزن و اندازه گیری عبارت است از عملی که تحت شرایط مشخص در مرحله ی اول، بین مقادیر کمیتی با مواردی که در رابطه با صحت اندازه گیری آن ها اطمینانی وجود ندارد رابطه ای ایجاد می کند که این مقادیر کمی توسط استاندارد های اندازه گیری و شاخص هایی که با موارد غیر مطمئن اندازه گیری مرتبط مطابقت دارند (از دستگاه کالیبراتور یا استاندارد ثانویه) ایجاد می شوند و در مرحله ی دوم از این اطلاعات برای ایجاد یک رابطه برای مشاهده ی نتایج اندازه گیری که از یک شاخص به دست می آید، استفاده می شود.

فرآیند کالیبراسیون با طراحی دستگاه اندازه گیری که نیاز به کالیبره شدن دارد، شروع می شود. این دستگاه کالیبراتور باید قادر به حفظ کالیبراسیون در طول فواصل زمانی کالیبراسیون خود باشد. به عبارت دیگر، طراحی دستگاه کالیبراتور باید، زمانی که در شرایط محیطی مشخص شده در طول فواصل زمانی معقول به کار گرفته شود، قادر به انجام اندازه گیری هایی باشد که “در تلرانس مهندسی” ( توانایی یک دستگاه کالیبراتور به حفظ عملکرد خود به دنبال تغییراتی که به آن اعمال می شود) قرار دارند. داشتن طراحی با این مشخصات احتمال این که دستگاه های اندازه گیری واقعا آن طور که انتظار می رود عمل کنند را، بالا می برد. به طور کلی ، هدف کالیبراسیون برای حفظ کیفیت اندازه گیری و هم چنین مطمئن شدن از کار کرد درست دستگاه خاصی است.

برای افزایش کیفیت کالیبراسیون و به دست آوردن نتایجی که توسط سازمان های خارجی پذیرفته شود، مطلوب است که عمل کالیبراسیون و اندازه گیری های بعدی طبق واحد های اندازه گیری معین شده به صورت بین المللی قابل پیگیری باشند. فراهم آوردن این امر (پیگیری) به واسطه ی یک مقایسه ی رسمی با یک استاندارد صورت می گیرد که در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با استاندارد های ملی (نظیر NIST در آمریکا)، واحد های بین المللی یا استاندارد مواد مرجع مورد تایید، قرار دارد.

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

  • امتیاز کلی
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • امتیاز شما


دیدگاه ها بسته شده است