لوازم رنگ آمیزی بافت

رنگ آمیزی به وسیله لوازم رنگ آمیزی بافت یک تکنیک کمک کننده در بررسی میکروسکوپی نمونه ها برای بالا بردن میزان کنتراست در تصویر میکروسکوپی است