هود شیمیایی

هود بخار یا هود شیمیایی یک نوع سیستم تهویه می باشند که عملکرد اصلی آن خارج کردن گاز ها، بخار ها، دود ها، گرد و غبار و ذرات معلق شیمیایی موجود در هوا است

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام