کمی لومینسانس برای خود در میان دیگر تکنیک‎ های دنیای اسپکتروسکوپی به سبب توانایی ذاتی گزینشی و حساسیت خود ، صاحب جایگاهی شده است . این تکنیک نیازمند موارد زیر است :
•    عدم نیاز به منبع تهییجی ( مشابه با فلورسانس و فسفرسانس )
•    تنها نیاز به یک آشکار ساز نوری همانند با لوله ی تکثیر کننده ی نور
•    عدم نیاز به مونو کروماتور و اغلب اوقات حتی یک فیلتر
شاید عنوان این لیست بایستی به این تغییر کند که ” سیستم های کمی لومینسانس به چه چیزهایی نیاز ندارند . ” ولی این روش از نظر وسعت و تنوع کاربرد همانند با طیف سنجی هیجانی نیست ، به این علت که حدود آشکار سازی برای روش های کمی لومینسانس می تواند در مقایسه با سایر تکنیک های لومینسانس 10 تا 100 برابر کمتر باشد .
اکثر روش های کمی لومینسانس در حقیقت برای ایجاد نور شامل تنها یک تعداد اندک ترکیب شیمیایی می شوند . لومینول کمی لومینسانس که بسیار زیاد مورد بررسی قرار گرفته است ، و پروکسیوزالات کمیلومینسانس هر دو در روش های زیست تحلیلی استفاده می شوند و موضوع این کتاب در رابطه با کمی لومینسانس خواهند بود. در هر سیستم ، یک ” سوخت ” به شکل شیمیایی برای تولید یک محصول با حالت تهییج شده ، اکسیده می شود . در تعداد زیادی از روش ها این لومینول است که محصول تهییج شده ای به شمار می رود که نور را به منظور آشکار شدن منتشر می کند . در پروکسیوزالات کمی لومینسانس ، محصول اولیه ی حالت تهییج شده ، نور را اصلا منتشر نمی کند و در عوض با ترکیب دیگری واکنش نشان می دهد ، معمولا با ترکیبی که به عنوان یک رنگ فلورسانت با دوام است و این فلوئورسازه ( fluorophore ) است که تهییج شده و به انتشار نور می پردازد . حتی با این وجود ، واکنش های اگزالات برای داشتن خصوصیات عملکردی خود ،  به عنوان نمونه در HPLC ،  به یک سیستم حلال ترکیبی ( بافر / حلال آلی ) نیاز دارند تا اطمینانی برای حلال پذیری معرف ها ، pH بهینه شده باشد و اجازه به سازگاری با آنالیت ها دهد .

مقایسه فلورسانس و فسفرسانس با کمی لومینسانس

یک بحث کلی از این دو روش و کاربرد های آن ها به آن نحو که در برخی از متون علمی اخیرا آورده شده ، و هم چنین بحثی در خصوص طیف نشری هر کدام از آن ها ، به همراه فیلم هایی که آزمایش های کوتاهی با هر کدام را بروز می دهند ، ارائه خواهد شد .
کمی لومینسانس با فلورسانس و فسفرسانس که در آن ها حالت الکترونی تهییج شده محصول واکنش شیمیایی است تا حاصل جذب یک فوتون ، فرق دارد . کمی لومینسانس در تضاد با یک واکنش فوتوشیمیایی  قرار می گیرد، که در آن نور برای هدایت یک واکنش شیمیایی گرماگیر به کار گرفته می شود . در این جا نور از یک واکنش شیمیایی گرماده به وجود می آید .
یک نمونه ی استاندارد از کمی لومینسانس در مجموعه ی آزمایشگاهی تست لومینول است . در این جا ، خون به وسیله ی لومینسانس به دنبال تماس با آهن موجود در هموگلوبین ، معین می شود . هنگامی که کمی لومینسانس در ارگانیسم های زنده اتفاق می افتد ، این پدیده بیو لومینسانس نامیده می شود . یک لایت استیک ( light stick ) از طریق کمی لومینسانس به انتشار نور می پردازد .

جنبه های کاربردی زیستی کمی لومینسانس

دانشمنان جرم شناسی از این دستگاه برای حل کردن پرونده های جنایی استفاده می کنند . در این خصوص ، آن ها لومینول و پروکسید هیدروژن را به کار می گیرند . آهن خون به عنوان یک کاتالیزور عمل می کند و با لومینول و پروکسید هیدروژن برای تولید نور آبی به مدت 30 ثانیه ، واکش نشان می دهد . چون تنها یک مقدار اندک آهن برای عمل کمی لومینسانس نیاز است ، مقدار اندکی از خون کافی است .

قیمت کمی لومینسانس ؛

برای اطلاع از قیمت دستگاه کمی لومینسانس می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است