هدایت سنج یا کنداکتومتر اندازه گیری هدایت الکترولیتی برای بررسی پیشرفت یک واکنش شیمیایی است. هدایت سنج در شیمی کاربردی کاربرد قابل توجهی دارد ، یعنی حوزه ای از شیمی که تیتراسیون هدایتی سنج یک تکنیک استاندارد و معمول است. در روش های معمول شیمی کاربردی ، اصطلاح هدایت سنجی به عنوان کلمه ی هم معنا با تیتراسیون هدایت سنج استفاده می شود ، در حالیکه اصطلاح هدایت سنج برای توضیح کاربرد های غیر تیتراسیونی استفاده می شود.

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات هدایت سنج
 

 

تیتراسیون هدایت سنج

تیتراسیون هدایت سنج نوعی از تیتراسیون است که در آن هدایت الکترولیتی مخلوط واکنش به طور مداوم همزمان با اضافه کردن یک واکنش دهنده ، بررسی می شود. نقطه ی اکی والان ( نقطه ی هم ارزی یا نقطه ی استوکیومتری ) نقطه ای است که در آن هدایت الکترولیتی متحمل یک تغییر ناگهانی می شود. کاهش یا افزایش مشخص شده در هدایت مربوط به تغییر غلظت های دو یونی می شود که بیشترین هدایت الکترولیتی را دارا می باشند یعنی یون های هیدروکسیل و هیدروژن.

همانطور که تیتراسیون به جلو پیش می رود ، پروتون ها برای شکل دادن آب بواسطه اضافه شدن NaOH خنثی می شوند. برای هر مقدار NaOH که اضافه می شود مقدار برابری از یون های هیدروژن حذف می شود. به طرز موثری کاتیون متحرک H+ با یون کمتر متحرک Na+ جایگزین می شود و هدایت محلول تیتراسیون و همچنین هدایت اندازه گیری شده ی سلول افت پیدا می کند. این امر تا زمانی که به نقطه ی اکی والان رسیده شود ادامه پیدا می کند ، که در آن نقطه محلول کلرید سدیم یا NaCl به دست آورده می شود. اگر باز بیشتری اضافه شود ، یک افزایش در میزان هدایت مشاهده می شود ، از آنجایی که یون های Na+ و OH بیشتری اضافه می شوند و واکنش خنثی دیگر مقدار قابل توجهی از H+ را حذف نمی کند. در نتیجه ، در تیتراسیون اسید قوی با یک باز قوی ، هدایت دارای یک مقدار حداقل در نقطه ی اکی والان است.

برای واکنش بین یک اسید ضعیف و یک باز ضعیف در ابتدا ضریب هدایت اندکی کاهش پیدا می کند ، از آنجایی که یون های H+ مصرف می شوند. سپس ضریب هدایت اندکی افزایش پیدا می کند و به مقدار نقطه ی اکی والان می رسد که علت آن سهیم بودن کاتیون و آنیون نمک است. ( این سهیم بودن در رابطه با باز قوی – اسید قوی جزئی است و آن جا در نظر گرفته نمی شود. ) بعد از آنکه به نقطه ی اکی والان رسیده شد ، ضریب هدایت سنج به سرعت به علت بیش از حد بودن یون های OH- افزایش پیدا می کند.

 

 

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات هدایت سنج
 

 

 

قیمت هدایت سنج

برای اطلاع از قیمت کنداکتومتر می توانید در فرم زیر درخواست خود را با جزئیات ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


  در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

   

  نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

  آدرس ایمیل شما (الزامی)

  شماره تماس شما (الزامی)

  نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

  پیام شما

  • امتیاز کلی
  • Rated 5 stars
   5 / 5 (1 )
  • امتیاز شما


  دیدگاه ها بسته شده است