دیتا لاگر

دیتا لاگر دستگاهی الکترونیکی است که در طول زمان یا در ارتباط با مکان اطلاعات را به وسیله ی یک دستگاه یا سنسور تعبیه شده و یا از طریق ابزارها و سنسورهای خارجی…