دانسیتومتر

دانسیتومتر یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که به منظور اندازه گیری دانسیته ی اپتیکال ( نوری ) طراحی شده است . در کاربرد های مختلف علمی از دانسیتومتر ها استفاده می شود