دیلاتومتر یک ابزار علمی است که تغییرات حجم ایجاد شده توسط یک فرآیند شیمیایی یا فیزیکی را اندازه گیری می کند . یک کاربرد آشنا از دیلاتومتر ترمومتر جیوه در شیشه است که در آن تغییر در حجم ستون مایع از یک مقدار مدرج شده خوانده می شود . چون جیوه دارای مقدار نسبتا ثابت توسعه در طول محدوده های نرمال دمایی است ، تغییرات حجم به صورت مستقیم به دما ارتباط داده می شوند .

کاربرد های دیلامتومتر

دیلاتومتر در ساخت آلیاژ های فلزی ، ترکیبات فشرده شده و مقاوم به رسوب ، شیشه ها ، ترکیبات سرامیکی ، مواد کامپوزیت و پلاستیک ها به کار گرفته می شود .

از این دستگاه هم چنین به منظور بررسی فرآیند واکنش های شیمیایی به ویژه آن دسته از واکنش هایی که تغیر حجم بارز مولی را نشان می دهند ( به عنوان مثال پلیمریزاسیون ) استفاده می شوند . یک نمونه خاص سرعت تغییرات فازی است .

کاربرد متداول دیگر این دستگاه اندازه گیری انبساط حرارتی است . این مقدار به شکل زیر تعریف می شود و یک پارامتر مهم مهندسی می باشد .

 

انواع دیلاتومتر ها

  • نوع ظرفیت خازنی دارای یک خازن صفحه موازی به همراه یک صفحه ی ثابت ، و یک صفحه ی قابل جا به جایی می باشند . زمانی که طول نمونه تغییر پیدا می کند ، صفحه ی قابل جا به جایی را حرکت می دهد ، که شکاف بین صفحات را تغییر می دهد . ظرفیت خازنی نسبت عکسی با شکاف دارد .
  • دیلاتومتر میله اتصالی ، نمونه ای که می تواند بررسی شود در کوره قرار دارد . یک میله ی اتصالی انبساط گرمایی را به یک کشش سنج انتقال می دهد که این تغییر را اندازه گیری می کند . از آن جایی که سیستم اندازه گیری ( میله ی اتصالی ) در معرض همان دمای مشابه با نمونه قرار دارد و بنابراین آن نیز منبسط می شود ، دارای یک مقدار نسبی است که باید بعدا تبدیل شود .
  • دیلاتومتر رزولوشن بالا – لیزری ، بالاترین رزولوشن و دقت مطلق با یک دیلاتومتر لیزری نوع تداخل سنج مایکلسون به دست می ‎آید . رزولوشن تا پیکومتر بالا می رود . به دنبال اندازه گیری تداخل امکان دقت بالاتر نیز وجود دارد و یک تکنیک مطلق اندازه گیری است که نیاز به کالیبراسیون ندارد .

دیلاتومتر اپتیکال ابزاری است که تغییرات ابعادی یک نمونه گرما دیده در دما هایی که معمولا از 25 تا 1400 درجه ی سانتیگراد است را اندازه گیری می کند . دیلاتومتر اپتیکال اجازه به بررسی انبساط و انقباض مواد با استفاده از یک روش غیر تماس را می دهد یعنی : گروه لنز های چشمی متصل به یک دوربین دیجیتال تصویری از یک نمونه ی در حال انبساط / انقباض را در قالب تابعی از زمان با رزولوشنی حدود  ±70 میکرومتر به ازای هر پیکسل می گیرد

دیدگاه ها بسته شده است