دستگاه تقطیر

تقطیر فرآیند جدا سازی مواد تشکیل دهنده ی یک مخلوط مایع توسط تبخیر و تغلیظ ( تبدیل بخار به مایع ) گزینشی است

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام