ارائه دهندگان این محصول 


شرکت تجهیـــز یــار

شرکت تجهیـــز یــار

 

نقطه ی اشتعال یک ماده ی فرار کمترین دمایی است که در آن، آن ماده می تواند بخار شود تا یک مخلوط اشتعال پذیر با هوا را تشکیل دهید. اندازه گیری یک نقطه ی اشتعال نیاز به یک منبع احتراق دارد. در نقطه ی اشتعال، فرار ممکن است دست از سوختن زمانی که منبع احتراق حذف شود، بکشد.

دلیل اصلی برای اندازه گیری نقطه ی اشتعال توسط دستگاه فلش پوینت، ارزیابی خطر امنیتی یک مایع در رابطه با اشتعال پذیری آن و سپس دسته بندی مایع در یک گروه مشخص شده ی خطرناک است. این نوع دسته بندی برای هشدار در رابطه با یک ریسک یا خطر در طول کار استفاده می شود تا باعث شود احتیاط های لازم زمان ساخت ، ذخیره سازی ، انتقال یا استفاده از مایع ، گرفته شود. پیش نیاز های نقطه ی اشتعال در ویژگی های محصول و هم چنین توضیحات آن ها لیست شده است.

 نقطه ی اشتعال کجاست؟

نقطه ی اشتعال یک ماده ی سوختی الزاما پایین ترین دمایی است که در آن بخار های نشات گرفته از یک نمونه ی تحت آزمایش با هوا ترکیب می شود تا مخلوط قابل اشتعالی به وجود آید و زمانی که یک منبع احتراقی به کار برده شود ، مشتعل شود.

در ذکر مشخصات یک نمونه ، مقادیر نقطه ی اشتعال برای اهداف کنترل کیفی و هم چنین به منظور کنترل خطر اشتعال پذیری ، ذکر می شوند. هرچه دمای اشتعال پایین تر باشد ، خطر بیشتر است. یک تغییر در نقطع ی اشتعال ممکن است حضور آلوده کنندگان فرار بالقوه خطرناک یا استحاله ی یک محصول توسط محصول دیگر را مشخص کند.

 انواع دستگاه فلش پوینت ( تست های نقطه اشتعال )

به طور کلی نقطه ی اشتعال توسط دستگاهی به نام دستگاه فلش پوینت با دو نوع ” دستگاه فلش پوینت با سیستم رو باز” یا ” دستگاه فلش پوینت با سیستم رو بسته” اندازه گیری می شوند. ” دستگاه فلش پوینت روز باز ” تست هایی هستند که نیاز به قوانین و پیش نیاز های خاصی دارند و برای تقلید شرایط در فضا های باز به کار گرفته می شوند در حالی که ” دستگاه فلش پوینت رو بسته ” تست هایی اند که در اکثر موقعیت ها بسته تر هستند ، یعنی جایی که فضا محدود است. با سیستم های رو بسته معمولا نتایجی به بار می آورند که کمتر تحت تاثیر شرایط آزمایشگاهی قرار می گیرند و نتایج دقیق تر و امن تری به دست می دهند. 4 تست اصلی سر بسته در این دستگاه سر بسته وجود دارد که برای تست سوخت ها و دیگر مواد به طور ملی و بین المللی مشخص می شوند و عبارتند از : تست Pensky-Martens (پنسکی – مارتنز )، Abel ، Tag و Setaflash.

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

پاسخ دهید

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران