فریز درایر

فریز درایر فرآیند آب گیری (دهیدراسیون) است که معمولا برای حفظ یک ماده ی فاسد شونده یا ساخت ماده ای که برای انتقال و جا به جایی آسان باشد، استفاده می شود