تجهیزات عمومی آزمایشگاه

هر آزمایشگاهی نیاز به تجهیزات و ابزار متنوعی برای انجام تست ها و تحقیقات دارد . این تجهیزات عمومی آزمایشگاه را می توان در بازار های مختلف پیدا کرد .

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام