میکروسکوپ اینورت

میکروسکوپ اینورت میکروسکوپی است که منبع نوری و متمرکز کننده ی آن در بالای صفحه رو به پایین قرار دارند ، در حالی که عدسی های شیئی زیر صفحه به طرف بالا هستند.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام