ستون تقطیر
ستون تقطیر | خرید ستون تقطیر | فروش ستون تقطیر
آوریل 12, 2016
دانسیتومتر
دانسیتومتر | خرید دانسیتومتر | فروش دانسیتومتر
آوریل 12, 2016

یون متر الکتروشیمیایی | خرید یون متر الکتروشیمیایی | فروش یون متر الکتروشیمیایی

یون متر الکتروشیمیایی

یک یون متر الکتروشیمیایی که با نام الکترود خاص یونی ( ISE ) نیز نامیده می شود یک مبدل ( یا حسگر ) است که فعالیت یک یون خاص حل شده در یک محلول را به پتانسیل الکتریکی تبدیل می کند ، در یون متر الکتروشیمیایی امکان اندازه گیری این پتانسیل با استفاده از یک PH متر یا ولتاژ سنج وجود دارد . این ولتاژ از نظر تئوری بر طبق معادله ی نرنست وابسته به لگاریتم فعالیت یونی است . قسمت حس کننده ی الکترود معمولا از یک غشای خاص یونی به همراه یک الکترود مرجع ساخته شده است . یون متر الکتروشیمیایی در شیمی تجزیه و تحقیقات بیوفیزیک / بیوشیمیایی به کار گرفته می شوند ، یعنی حوزه هایی که اندازه گیری غلظت یونی در یک محلول آبی ، معمولا در یک بازه ی زمانی واقعی ، نیاز است .

انواع غشاء گزینشی یون متر الکتروشیمیایی

از 4 نوع غشای گزینشی یونی در الکترود های گزینشی یونی ( ISE ها ) موجود در یون متر الکتروشیمیایی استفاده می شود یعنی : شیشه ای ، حالت جامد ، مبتنی بر مایع و الکترود ترکیبی

غشای شیشه ای

غشا های شیشه از یک نوع تبادل یونی شیشه ( سیلیکات یا کالکوژنید ) ساخته شده اند . این نوع ISE دارای قدرت گزینشی خوبی است ، ولی تنها برای چندین کاتیون دارای یک بار مثبت یعنی  H+, Na+ و Ag+ .

غشا های کریستالین

غشا های کریستالین از مونو یا پلی کریستالیت های یک ماده ساخته شده اند . آن ها دارای قدرت گزینشی خوبی هستند ، چون تنها یون هایی که می توانند خودشان را در ساختار کریستالی مطرح کنند قدرت تداخل با پاسخ الکترود را دارند .

غشا های رزینی تبادل یونی

رزین های تبادل یونی مبتنی بر غشا های پلیمری آلی ویژه ای هستند که دارای یک ماده تبادل یونی ( رزین ) خاص هستند . این نوع غشا ها متداول ترین نوع الکترود گزینشی یونی به شمار می روند . کاربرد رزین های خاص اجازه به آماده سازی الکترود های گزینشی برای ده ها یون متفاوت ، هم تک اتمی و هم چند اتمی ، می دهد . آن ها هم چنین شایع ترین الکترود ها با قدرت گزینشی غیر یونی هستند . گرچه ، چنین الکترود هایی دارای دوام شیمیایی و فیزیکی و هم چنین ” دوام عمر ” پایینی هستند . یک نمونه از آن ها الکترود گزینشی پتاسیم است که به عنوان یک عامل تبادل یونی مبتنی بر والینومایسین می باشد .

ساختار یون متر الکتروشیمیایی

این ساختار های جدید نوع تغییر یافته و پیشرفته تر یک الکترود انتخابی یونی کلسیمی مبتنی بر یک تبادل یونی مایع در یک شبکه ی پلی وینیل کلراید به شمار می روند . این الکترود ها ( که بر اساس تکنولوژی اصلی در سال 1970 تغییر یافته اند ) از لوله ی موئین شیشه ای با قطر 2 میلی متر آماده شده اند . پلی وینیل کلراید در یک حلال حل می شود و پلاستی سایزر ها ( معمولا فتالات ها ) اضافه می شوند .

الکترود های آنزیمی

الکترود های آنزیمی قطعا الکترود های حقیقی گزینشی یونی نیستند ولی معمولا تحت موضوع الکترود گزینشی یونی قرار می گیرند . چنین الکترودی دارای یک مکانیسم ” واکنش دوتایی ” است یعنی یک آنزیم با ماده ی خاصی واکنش نشان می دهد ، و محصول این واکنش ( معمولا H+ یا OH ) توسط یک الکترود حقیقی گزینشی یونی ، نظیر الکترود های گزینشی pH کشف می شود .

دیدگاهتان را بنویسید