پیرومتر
پیرومتر | خرید پیرومتر | فروش پیرومتر
آوریل 15, 2016
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ | خرید اسیلوسکوپ | فروش اسیلوسکوپ | قیمت اسیلوسکوپ
آوریل 16, 2016

یونایزر هوا آزمایشگاهی | خرید یونایزر هوا آزمایشگاهی | فروش یونایزر هوا آزمایشگاهی

یونایزر هوا آزمایشگاهی

یونایزر هوا آزمایشگاهی دستگاهی است که از ولتاژ بالا برای یونیزه کردن ( بار الکتریکی ) مولکول های هوا استفاده می کند . یون های منفی ، یا آنیون ها ، ذراتی با یک یا بیشتر از یک الکترون اضافی هستند ، که بار منفی خالص را به یک ذره انتقال می دهند . کاتیون ها یون های مثبتی هستند که دارای یک یا بیشتر از یک الکترون هستند و در نتیجه یک بار مثبت خالص شکل می گیرد . اکثر سیستم های تجاری تصفیه ی هوا برای این طراحی شده اند تا یون های منفی به وجود آورند . نوع دیگر یونایزر هوا یونایزر ESD است که برای خنثی سازی بار استاتیک استفاده می شوند .

دستگاه های یونایزر هوا آزمایشگاهی یونی

یونایزر هوا آزمایشگاهی در دستگاه های تصفیه کننده ی هوا به کار گرفته می شوند . ذرات هوا برد به الکترود در اثری مشابه با الکتریسیته ی ثابت متصل می شوند . این یون ها توسط هادی هایی نظیر دیوار ها و سقف ها یون زدوده می شوند . برای افزایش کار آمدی این فرآیند ، بعضی از محصولات تجاری چنین سطحی را در این دستگاه فراهم می کنند . تعدد آلودگی های بیمارستانی در بیمارستان های بریتانیا باعث شد که موسسه ی خدمات سلامت ملی ( NHS ) میزان موثر بودن آنیون ها برای تصفیه ی هوا را مورد تحقیق قرار دهد و متوجه شود که آلودگی های مرتبط با آسینوباکتر در یک بخش از بیمارستان به دنبال نصب یک یونایزر هوا آزمایشگاهی از بین رفته است به طوری که میزان آلودگی به صفر کاهش یافت .

یون ها در برابر ازون

یونایزر هوا آزمایشگاهی نباید با ژنراتوره های ازونی اشتباه گرفته شوند ، گرچه هر دو دستگاه به شیوه ی مشابهی کار می کنند . یونایزر ها از صفحات بار دار برای تولید یون های گازی دارای بار منفی یا مثبت ( به عنوان مثال N2 یا  O2 ) استفاده می کنند . ژنراتور های ازونی به این منظور بهینه شده اند تا یک یون اضافی اکسیژن را به یک مولکول O2 جذب کنند ، یا از یک لوله ی تخلیه ی بار کرونا یا نور UV استفاده کنند . حتی بهترین یونایزر ها مقدار اندکی ازون تولید خواهند کرد .

در غلظت های بالا ، ازون می تواند برای باکتری های هوا برد سمی باشد ، و ممکن است باعث کشته شدن این ارگانیسم های گاهی اوقات مسری شود . گرچه ، غلظت های مورد نیاز به اندازه کافی برای انسان ها و حیوانات سمی هستند که FDA در ایالت متحده اعلام می کند که ازون جایی در درمان های پزشکی ندارد و علیه مواردی که از این قانون در قالب ازون درمانی یا ژنراتور های ازوونی ، تخطی کنند واکنش نشان می دهند .

دیدگاه ها بسته شده است