اتاق تمیز آزمایشگاهی محیطی است که معمولا در تحقیقات علمی ، تولید محصول به کار گرفته می شود و دارای سطح کمی از آلاینده های محیطی نظیر گرد و غبار ، میکروب های هوا برد ، اجزای معلق در هوا ، و فرار های شیمیایی می باشد . اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم اتاق تمیز آزمایشگاهی یک سطح کنترل شده از آلودگی می باشد که این سطح توسط میزان ذرات در هر متر مربع با یک اندازه ی خاص تعیین شده است . برای درک بهتر باید گفت که هوای محیطی بیرون در یک محیط معمولی شهری حاوی 35 میلیون ذره در هر متر مربع با طیف اندازه ی 0.5 μm و با قطری بیشتر هستند که مطابق با یک اتاق تمیز ISO 9 است در حالی که یک اتاق تمیز آزمایشگاهی ISO 1 اجازه به حضور چنین ذراتی نمی دهد و تنها 12 ذره به ازای هر متر مکعب با اندازه ی 0.3 μm و کوچکتر باید وجود داشته باشند . در صنعت داروشناسی ، اتاق های تمیز نقشی حیاتی در ساخت محصولات دارویی ایفا می کنند که باید از آلودگی های میکروبی و ذره ای در امان بوده و از رطوبت محافظت شوند . چنین محصولات دارویی در اتاق تمیز آزمایشگاهی ساخته و تغییر داده می شوند که مجهز به فیلتر های HEPA و اگر نیاز باشد ULPA و هم چنین سیستم های رطوبت زدا می باشد .

کلاس بندی اتاق تمیز آزمایشگاهی

اتاق تمیز آزمایشگاهی بر طبق تعداد و اندازه ی ذراتی که در هر حجم از هوا اجازه ی حضور دارند کلاس بندی می شود . اعداد بزرگی نظیر “کلاس 100 ” یا ” کلاس 1000 ” اشاره به FED-STD-209E ، دارند و این عدد اشاره به تعداد ذراتی با اندازه ی 0.5 µm یا یا بیشتر دارد که در هر متر مربع از هوا اجازه ی حضور دارند . این استاندارد هم چنین اجازه به درونیابی می دهند ، بنابراین امکان توصیف به عنوان مثال ” کلاس 2000 ” وجود دارد .

از یک ابزار شمارش دقیق اجزا ، شکست نور برای تعیین غلظت ذرات هوابردی که برابر یا بزرگتر از حد خاصی هستند ، همان طور که در مکان های نمونه گیری تعیین شده است ، به کار گرفته می شود .

تعداد کوچکتر اشاره به استاندارد های ایزو 14644-1 دارند که لگاریتم دهدهی تعداد ذراتی با 0.1 µm یا بزرگتر مجاز در هر متر مکعب از هوا را مشخص می کند . به عنوان مثال ، ISO اتاق تمیز آزمایشگاهی کلاس 5 دارای حداکثر اجزایی با اندازه ی 105 در هر متر مکعب از هوا می باشد .

هم FS 209E و هم ISO 14644-1 روابط لگاریتمی – لگاریتمی را بین اندازه ی ذره و غلظت آن مورد فرض قرار می دهند . به همین دلیل ، غلظت صفر ذرات وجود ندارد . مکان هایی که در جدول اطلاعاتی ندارند ترکیب غیر قابل کاربردی از اندازه ذرات و کلاس اتاق های تمیز است و نباید صفر خوانده شوند .

چون 1 متر مکعب نزدیک به 35 فوت مکعب است ، این دو استاندارد اکثر اوقات زمان اندازه گیری ذرات 0.5 µm برابر هستند ، گرچه استاندارد های آزمایش متفاوت هستند . هوای اتاق عادی کلاس 1,000,000 یا ایزو 9 را دارا است .

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاهتان را بنویسید