شیرآلات آزمایشگاهی

شیرآلات آزمایشگاهی در محیط های آزمایشگاهی نظیر چیزی که در کلاس های شیمی دیده می شوند به کار گرفته شده و برای راحتی کار و ایمنی ساخته شده اند .

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام