شیرآلات آزمایشگاهی

شیرآلات آزمایشگاهی در محیط های آزمایشگاهی نظیر چیزی که در کلاس های شیمی دیده می شوند به کار گرفته شده و برای راحتی کار و ایمنی ساخته شده اند .