یخچال فریزر آزمایشگاهی

از آنجایی که سرما فعالیت مولکول ها را کند می کند از یخچال فریزر آزمایشگاهی برای نگهداری مواد آزمایشگاهی استفاده می شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام