یخچال فریزر آزمایشگاهی

از آنجایی که سرما فعالیت مولکول ها را کند می کند از یخچال فریزر آزمایشگاهی برای نگهداری مواد آزمایشگاهی استفاده می شود.