یخچال فریزر آزمایشگاهی

داخل یخچال فریزر آزمایشگاهی باید تمیز باشد و برفک آن ذوب شود