ارائه دهندگان این محصول 


شرکت تجهیـــز یــار

شرکت تجهیـــز یــار

 

زمان کار در یک آزمایشگاه ، داشتن تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی مناسب در مکان مهم است. تجهیزات ایمنی آزمایشگاهیِ مهم، شامل عینک های محافظتی ( امنیتی )، هود های بخار، کپسول های آتش نشانی، چشم شور های اضطراری، پتو های ضد حریق، روپوش های آزمایشگاهی، جعبه ی کمک های اولیه و دستکش های یک بار مصرف می باشند

کپسول آتش نشانی

3 نوع از خاموش کننده های حریق عموما موجود است.

  1. خاموش کننده های آبی برای حریق هایی با مواد قابل احتراق عادی از قبیل چوب و کاغذ مفید است.
  2. پودر خشک شیمیایی موثر در مقابل بیشتر حریقها ، اما اختصاصا شامل مایعات آتش گیر و فلزات و حریقهای الکتریکی.
  3. دی اکسید کربن مفید برای حریقهای کوچک شامل مایعات آتش گیر و برای استفاده محدود اطراف ابزار و تجهیزات الکترونیکی مفید می باشد.

دوشهای ایمنی

دوشهای ایمنی بخش درستی از یک آزمایشگاه می باشد و در حوادثی که در آن اسیدها، سود سوز آور یا سایر مایعات مضر، آتش گرفتن لباس ها و دیگر فوریت ها وجود دارد، مورد استفاده قرار میگیرد .

شوینده های چشمی :

اهمیت شوینده های چشمی بحث انگیز است . در زمان حادثه پرسنل به طور غیر ارادی به سوی سینکها می روند و با فشار زیاد چشمها را می شویند اما کمتر به سوی محل شوینده های چشمی می روند ،‌ بنابراین شوینده های چشمی را در سینکها قرار دهید

سپرهای حفاظتی :

بیشترین رواج استفاده از سپرهای ایمنی برای حفاظت پرسنل در برابر تشعشع از قبیل پرتوی لیزر و ماورابنفش منتشره میباشد

جعبه های ایمنی

جعبه های ایمنی برای کاهش پیامد حادثه برای پیشگیری از از پاشش مواد مضر طراحی می شود

سیستمهای محدود ویژه :

کار با مواد یا ارگانیسمهای بی نهایت خطرناک یا آنهایی که ایروسلهای یا بخارت سمی با عفونی تولید میکنند ، بایستی در یک سیستم ویژه محدود انجام شود، چهار نوع اصلی وجود دارد . هودهای فیوم ، هودهای جریان آرام ، هودهای خطرناک بیولوژیک و جعبه های دستکش دار بعنوان تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرند.

 تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی حفاظت فردی و مواد :

تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی حفاظت فردی شامل روپوش آزمایشگاه، دستکش ها، کفشها، کلاه،‌ عینکها،‌سپرها و سایر آیتمهای ایمنی توسط افراد به کار می روند. انتخاب و استفاده آنها ، ناظر بر فعالیتهای ویژه ای است که انجام می شود ،‌قرار دارد.

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاهتان را بنویسید