تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی

زمان کار در یک آزمایشگاه ، داشتن تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی مناسب در مکان مهم است. تجهیزات ایمنی مهم آزمایشگاهی شامل عینک های محافظتی ( امنیتی )، هود های…

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام