اسکرابر آزمایشگاهی

اسکرابر آزمایشگاهی یک گروه متنوع از دستگاه های کنترل آلودگی هوا هستند که می توانند برای پاک کردن ذرات آلوده از جریان های خروجی صنعتی به کار گرفته می شوند…