اسکرابر آزمایشگاهی

اسکرابر آزمایشگاهی یک گروه متنوع از دستگاه های کنترل آلودگی هوا هستند که می توانند برای پاک کردن ذرات آلوده از جریان های خروجی صنعتی به کار گرفته می شوند…

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام