مانومتر می تواند هر دستگاهی که فشار را اندازه می گیرد باشد . گرچه ، مگر این که خلاف آن ثابت شود ، این اصطلاح اکثر اوقات به ویژه اشاره به لوله های U شکلی دارد که با مایع پر شده اند . این نوع ابزار را می توان به آسانی به عنوان قسمتی از یک تجربه ی آزمایشگاهی برای تعیین تاثیر فشار روی یک ستون مایع ساخت .

ساخت مانومتر

یک مانومتر ساده را می توان توسط پر کردن یک لوله ی پلاستیکی شفاف با یک مایع رنگی برای اجازه دادن به مشاهده ی آسان سطح مایع ، ساخت . این لوله سپس به یک شکل U مانند خم می شود و در یک موقعیت عمودی ثابت می شود . سطوح مایع در دو ستون عمودی باید در این نقطه برابر باشد ، چون آن ها در حال حاضر تحت یک فشار قرار گرفته اند . این سطح بنابراین نشانه گذاری شده و به عنوان نقطه ی صفر ابزار تعیین می شود .

انواع

انواع مانومتر ها شامل یک نوع لوله ای U شکل ،  نوع چاهی شکل ، نوع اریب و مانومتر دو لوله ای می شود . یک مانومتر ابزاری است که برای اندازه گیری فشار مایعات و گاز ها استفاده می شود . از آن هم چنین به عنوان یک مایع یا فشار سنج یاد می شود .

اندازه گیری

این ابزار علیه یک مقیاس اندازه گیری شده قرار داده می شود تا هر نوع تفاوت در ارتفاع دو ستون بررسی شود . این اختلاف ارتفاع را می توان به صورت مستقیم برای مقایسه ی نسبی بین فشار های تست متفاوت به کار برد . این نوع  ابزار را هم چنین می توان به منظور محاسبه ی فشار مطلق به کار برد زمانی که چگالی مایع در دستگاه مشخص است .

استفاده

یک انتهای لوله که با یک مهر و موم محکم به یک منبع فشار تست متصل می شود . انتهای دیگر لوله به سوی اتمسفر باز گذاشته می شود و بنابراین تحت فشار تقریبا 1 اتمسفر قرار می گیرد . اگر فشار تست بیشتر از فشار مرجع 1 اتمسفر باشد ، مایع در ستون تست مجبور به پایین رفتن در ستون می شود . چنین چیزی باعث می شود مایع موجود در ستون مرجع به مقدار یکسانی بالا بیاید .

مانومتر های دیجیتالی

نوع مایع محدودیت هایی دارد . پیش نیاز های لوله ی شیشه ای ، مایعات تشخیص دهنده و سطحی که سوار کردن دستگاه بیشتر به درد استفاده در آزمایشگاه می خورند تا یک کار میدانی . هم چنین امکان برقراری ارتباط بین آن با یک کامپیوتر یا PLC وجود ندارد . چنین محدودیت هایی درنوع دیجیتالی رفع شده است . این ابزار دارای میکرو پردازنده به اندازه های مختلف و مناسب پرتابلی برای استفاده در کار های میدانی یا استفاده ی تنها موجود هستند و خروجی آن ها برای کنترل یک فرآیند یا انتقال داده های اندازه گیری استفاده می شود .

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاهتان را بنویسید