دستگاه تعیین نقطه ذوب یا دستگاه ملت پوینت برای اندازه گیری دمای ذوب است ؛ دمای ذوب یک جامد ( یا به ندرت به نام نقطه ی گدازش ) دمایی است که در آن نقطه حالت آن ماده در فشار جوی از جامد به مایع تغییر پیدا می کند. در نقطه ی ذوب، فاز جامد و مایع در تعادل قرار دارند. نقطه ی ذوب یک ماده بستگی به فشار دارد و معمولا در فشار استاندارد مشخص می شود. دمایی که در آن ماده از حالت مایع به جامد بر می گردد با نام نقطه ی انجماد یا نقطه ی کریستالی شدن شناخته می شود. به خاطر توانایی بعضی از مواد برای نشان دادن عمل فوق تبرید، نقطه ی انجماد به عنوان یکی از خصوصیات یک ماده در نظر گرفته نمی شود.

تکنیک های آزمایشگاهی متعددی برای تعیین نقاط ذوب وجود دارند. Kofler bench یک نوار فلزی به همراه یک گرادیان دمایی است. هر ماده ای را می توان روی قسمتی از نوار، برای مشخص سازی رفتار دمایی در دمای آن نقطه، قرار داد. کالری متری روشی تفاضلی اطلاعاتی در رابطه با نقطه ی ذوب به همراه آنتالپی ذوب در اختیار قرار می دهد.

دستگاه تعیین نقطه ذوب یک ابزار علمی است که برای تعیین نقطه ی ذوب مواد استفاده می شود. بعضی از انواع دستگاه های تعیین نقطه ذوب شامل دستگاه تعیین نقطه ذوب فیشر – جان، لوله ی تیل، دستگاه تعیین نقطه ذوب Gallenkamp ( الکترونیکی ) و دستگاه تعیین نقطه ذوب خودکار می شود.

طراحی و ساختار دستگاه تعیین نقطه ذوب

با آن که طراحی قسمت بیرونی دستگاه ها می توانند بسیار متفاوت باشند اکثر دستگاه ها از قرار دادن نمونه به داخل لوله های مویی سر بسته ای ( لوله ی مویی دستگاه تعیین نقطه ی ذوب ) استفاده می کنند که خود این لوله ها سپس در دستگاه ها قرار داده می شوند. نمونه سپس یا توسط یک حمام روغن گرم یا توده ی حرارت دهنده حرارت داده می شود و همانطور که دما افزایش پیدا می کند مشاهده می شود تا مشخص شود چه زمانی تغییر فاز جامد به مایع رخ می دهد. فردی که از دستگاه تعیین نقطه ذوب استفاده می کند محدوده ی دمایی را ثبت می کند که از دمای تغییر اولیه ی فاز شروع می شود و به دمای تغییر کامل فاز ختم می شود. محدوده ی دمایی که تعیین می شود را سپس می توان میانگین گرفت تا نقطه ی ذوب نمونه ی مورد بررسی به دست آید.

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

  • امتیاز کلی
  • No Rating Yet!
  • امتیاز شما


دیدگاه ها بسته شده است