میکروفیوژ

میکروفیوژ (میکرو سانتریفیوژ) یکی از تجهیزات متداول آزمایشگاهی است که برای چرخاندن نمونه های اندک مایع در سرعت های بالا استفاده می شود.