دستگاه میکروپیلت واشر

دستگاه میکروپلیت واشر میکروپلیت واشر دستگاهی است که عمل شستشو در تکنیک الایزا را انجام می دهد