دستگاه میکروپیلت واشر

دستگاه میکروپلیت واشر میکروپلیت واشر دستگاهی است که عمل شستشو در تکنیک الایزا را انجام می دهد

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام