دماسنج ماکزیمم و مینیمم

Six’s thermometer ( دماسنج سیکس یا دماسنج ماکزیمم و مینیمم ) یک دماسنج ثبت کننده ی دما است که می تواند دما های ماکزیمم و مینیمم را در طول یک بازه ی زمانی ، به عنوان مثال 24 ساعت ، ثبت کند